En Sağlıklı Bir Şekilde Soba Nasıl Kurulur?

En Sağlıklı Bir Şekilde Soba Nasıl Kurulur? 1


Soba Nasıl Kurulur?

İyi ve kaliteli soba almaktan ziyade alınan sobayı iyi kurmakta önemlidir. Soba en iyi ve en randımanlı bir şekilde nasıl kurulur;

  • Baca temizlenmiş olmalıdır.
  • Soba bacaya yakın bir yere devrilmeyecek şekilde yerleşti­rilmelidir.
  • Soba boruları duvara en az 50 cm en fazla 1,5 metre uzaklıkta olmalı ve fazla dirsek ve borudan kaçınılarak ( en fazla iki dirsek) bacaya bağlanmalıdır.
  • Soba boruları ile dirsek ek yerleri ve baca girişi yanmaz alüminyum bantla bantlanarak sızdırmazlık arttırılabilir.
  • Soba borularının uç kısımları baca deliğine fazla sokulup baca tıkanmasına neden olunmamalıdır. Bu şekilde kurulursa baca çekmez ve sobanız hava almadıgı için yanmaz.

Soba Nereye Kurulur?

  • Soba bacaya yakın olmalıdır.
  • Soba boruları baca kısa mesafede ve düşey olmalıdır.
  • Soba boruları hafif eğimli olmalıdır.

Randımanlı ve iyi bir soba kurup soğuk kış aylarında yanmayan ve ısıtmayan sobalarla uğraşmayın.

Yorum yapın